81

(Tiếng Việt) Vận tải biển

Ngành vận tải biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác vì những tiện lợi mà nó mang lại, vận tải biển đã giúp khá nhiều đất nước trở nên giàu, mạnh vì lợi ích kinh tế mà nó mang lại. Ngay từ thế kỷ V trước công nguyên con người đã biết sử dụng đường biển để làm các tuyến đường giao thông giúp lưu thông hàng hóa và giao lưu giữa các vùng, các miền, các quốc gia với nhau trên thế giới. Cho đến nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế.

Mối quan hệ và ảnh hưởng qua lại của ngành vận tải biển đối với việc buôn bán giữa các nước trên thế giới.

- Vận tải đường biển là yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế

- Vận tải biển thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển.

- Làm phong phú đa dạng các mặt hàng trên mỗi vùng miền.

- Vận tải đường biển phát triển góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển tác động tới cán cân thanh toán quốc tế.

- Tăng lợi ích cho các quốc gia trên mọi vùng lãnh thổ.

Related posts:

81 Comments

 1. Pingback: cialis from canada
 2. Pingback: cialis 5mg price
 3. Pingback: cialis 5mg
 4. Pingback: how much is cialis
 5. Pingback: Generic viagra us
 6. Pingback: Us viagra
 7. Pingback: cialis 20
 8. Pingback: cipro 500 mg
 9. Pingback: levitra vs viagra
 10. Pingback: generic cialis
 11. Pingback: cialis
 12. Pingback: lumigan
 13. Pingback: tylenol 500 mg
 14. Pingback: levitra vs cialis
 15. Pingback: buy cheap viagra
 16. Pingback: viagra 100mg
 17. Pingback: cheap viagra
 18. Pingback: viagra 50mg
 19. Pingback: best otc ed pills
 20. Pingback: cheap ed pills
 21. Pingback: Viagra or cialis
 22. Pingback: levitra usa
 23. Pingback: vardenafil pill
 24. Pingback: levitra online
 25. Pingback: online casinos usa
 26. Pingback: cialis ed
 27. Pingback: viagra sample
 28. Pingback: personal loan
 29. Pingback: cash loans
 30. Pingback: cash loans
 31. Pingback: viagra 100mg
 32. Pingback: canada meds viagra
 33. Pingback: cialis 5 mg
 34. Pingback: casinos
 35. Pingback: red dog casino
 36. Pingback: generic cialis
 37. Pingback: cialis 5 mg
 38. Pingback: 5 mg cialis
 39. Pingback: cialis 20
 40. Pingback: female viagra
 41. Pingback: online casino usa
 42. Pingback: online viagra
 43. Pingback: generic for viagra
 44. Pingback: viagra generic
 45. Pingback: tadalafil generic
 46. Pingback: buy viagra uk
 47. Pingback: sildenafil
 48. Pingback: generic viagra
 49. Pingback: otc viagra
 50. Pingback: casinos online

Comments are closed.